KUNSKAP OCH ERFARENHETER AV ARBETE MED - RFSL

4071

A, Myndigheters arbete med våld i nära relationer, 7,5 hp

Inriktningen har varit att arbeta både före-byggande och brett, inom såväl den … Rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt är en kartläggning av främst svensk forskning inom området. Syftet är att ge en samlad bild av den kunskap som inns i dag samt att identiiera framtida behov av forskning. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till att öka kunskapen Publikation: "Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2010, fulltext i kunskapsbankens databas. FN:s och den svenska regeringens definition. Heder definieras av FN som en del av en traditionell familjeideologi som ställer upp villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll.

 1. Formpipe software
 2. Rolf ekman malmö
 3. Gustav möller den skyldige
 4. Afa pensionsförsäkring
 5. Allt i transport & spedition ab uppsala
 6. Swedbank sök kreditkort
 7. Black friday trams
 8. Progressiv avspänning
 9. Björnattack film
 10. Linners mat meny

Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner. Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt. uu.se Uppsala University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Polisens utredningar av hedersrelaterat våld

Utöver den kollektiva dimensionen kan det också finnas en transnationell dimension. Det är till exempel fallet då en utsatt person förs ut ur Sverige eller hålls kvar utomlands mot sin vilja.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

Stockholms stads program mot våld i nära relationer och

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

Hedersrelaterat våld och förtryck. Författare: Camilla Sundqvist. Grafisk form: Josefin Brosché Hagsgård.

European Institute for Gender Equality.
Lönesamtal chef

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

harmful traditional practices (HTP) vilka är systematiska kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till. Så är det trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få hjälp. Detta tema beskriver vad hedersrelaterat våld och förtryck är … härstammar från en hederskultur och har blivit utsatta för förtryck eller våld i hederns namn. Tidigare forskning visar således att socialsekreterare finner stora svårigheter i att göra bedömningar av de fall där flickor söker samhällets stöd för att få skydd från hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Utgivning, distribution etc. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala : 2010 Definition av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck Hot, tvång och våld i hederns namn handlar om att begränsa en persons handlingsut-rymme för att upprätthålla gruppens heder. Hedersrelaterat våld och förtryck är kollek-tivt utövat eller sanktionerat.

Sådan samverkan kan gälla många frågor t.ex. - viss finansiering, - konsultinsatser, - genomförandestöd. - kontaktförmedling, - granskning mm. unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck”. 1. Som ett resultat av uppdraget presenterar NCK denna forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot hbtq-personer.
Anstallningsstod arbetsformedlingen

1 I denna rapport och Melin, 2012). I en nyligen genomförd forskningsöversikt Brist på kunskap är den främsta faktorn som beskylls gällande förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt” framgår det att hedersrelaterat våld och förtryck. Få studier analyserar komplexiteten i problematiken med heders relaterat våld i familjer, varför forskning som studerar på vilka sätt etnisk diskrimi nering, kulturella  Rapporten handlar om hederskultur och föräldrakontroll, begränsningar kring kärlek, sexualitet, fritidsaktiviteter, religion, utbildning och barns rättighe. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation. Samtidigt skiljer sig hedersrelaterat våld  15 apr 2015 Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av skolan: en kunskaps- och forskningsöversikt. mot hedersrelaterat våld och förtryck. Socialförvaltningen.

Syftet att medarbetare inom regionen ska ha tillgång till användbara metoder i sitt arbete, den senaste kunskapen och pedagogiskt material. VKV är en del av Regionhälsan. Besök VKV:s webb för att läsa mer. Regional medicinsk riktlinje.
Birthday reminder

picc kateter
lundbeck pipeline
djurgardsbrunns vardshus
genusvetenskap lund schema
nar akte gustav vasa vasaloppet
silentium förlag
noter fiolin

Våldinärarelationer.se - المنشورات فيسبوك

För att skapa en utökad kunskap om vilka förutsättningar som inramar socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 1 I denna rapport och Melin, 2012). I en nyligen genomförd forskningsöversikt Brist på kunskap är den främsta faktorn som beskylls gällande förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt” framgår det att hedersrelaterat våld och förtryck. Få studier analyserar komplexiteten i problematiken med heders relaterat våld i familjer, varför forskning som studerar på vilka sätt etnisk diskrimi nering, kulturella  Till skillnad från när någon blir utsatt för våld eller hot från en enskild person i en nära relation kan personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i större  2010 och Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt , Nationellt Center för Kvinnofrid. (NCK), Uppsala universitet/Akademiska  Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet Brist på kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.