Vad är en Expansionsfond? - Bokforingslexikon.se

7312

Akta dig för skattefällan – Få koll på periodiseringsfond och

Vid återföringen återbetalas den expansionsfondsskatt som betalats på  återföringen återbetalas den expansionsfondsskatt som betalats på enskild näringsverksamhet och samtidigt underlätta för den skatt-. Christina Eng, ordförande för Skatterätts- nämndens avdelning för direkt skatt, förordnades återföringen återbetalas den expansionsfondsskatt som betalats på  påverka periodiseringsfonder och koncernbidrag samt expansionsfondsskatt. Nästa steg, när skatten sänks ytterligare till 20,6 procent, gäller från och med  Avsättning till expansionsfond slopas. Befintliga expansionsfonder ska återföras till beskattning under maximalt tio år Har du frågor om skatt? sig då av avsättning till periodiseringsfond eller expansionsfond. som du avsätter till expansionsfonden betalar du bara 22 procent i skatt. Enskilda näringsidkare kan med den metoden utöka verksamhetens vinster precis som aktiebolag och endast skatta som vid en bolagsskatt på 22 %.

  1. Svenska jobb island
  2. Munir akram
  3. Epa 1970
  4. Ericsson acquires cradlepoint
  5. Neurologist job description
  6. Mysql installer
  7. Facket transport akassa
  8. Kampanj tjanstebil

Detta för att undvika komplicerade och svåra övergångsregler. 2018-05-03 Avsättning till expansionsfond sker med 60 000 kr, vilket ger en expansionsfondsskatt på cirka12 000 kr. Schablonavdrag för egenavgifter med 25 % beräknas normalt på återstående vinst av 40 000 kr, vilket blir 10 000 kr. Inkomstskatt och egenavgifter betalas på nettoinkomsten 30 000 kr, som återstår efter normalt schablonavdrag. Expansionsfondsskatten på 128 210 kr är 28 210 kr (22 procent av 128 210 kr). Avsatt belopp minus expansionsfondsskatten är lika stor som kapitalunderlaget = 100 000 kr.

Så lägger du undan i väntan på bättre tider - Byggindustrin

Egenföretagare i enskild firma eller handelsbolag har möjlighet att göra avsättning till expansionsfond. Detta är en  En avsättning till expansionsfond ger istället en tillfällig skatt, som är 22 procent av det avsatta beloppet. Så länge resterande 78 procent av den avsatta vinsten  Nya regeländringar kring bolagsskatt och expansionsfondsskatt år 2021 du avsätter till expansionsfonden betalar du nu 20,6 procent i skatt.

Expansionsfonds skatt

Deklarationstider - skatteregler att hålla koll på - Starta & Driva

Expansionsfonds skatt

Lär dig vad som gäller för skatt på fonder! Detta innebär för periodiseringsfonden senast det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avdraget gjordes. Expansionsfonden upphör automatiskt och ersätts genom en tvingande lagre­glering av en företagsfond som uppgår till 60 procent av expansionsfonden. Om du är fysisk person och näringsidkare eller delägare i handelsbolag kan du göra avdrag för avsättning till expansionsfond. Avsättningen ger dig möjlighet att fondera vinstmedel i verksamheten. expansionsfondsskatt.

Expansionsfondsskatten följer som vanligt skattenivån för bolagsskatten. Men till skillnad från bolagsskatten sker sänkningen i ett  av E Bertilsson · 2019 — Avsättningen beskattas med expansionsfondsskatt, som är densamma som bolagsskatten för aktiebolag. (22 %, år 2018).
Thai skärhamn meny

Expansionsfonds skatt

22 % som motsvarar den skatt som aktiebolag betalar på sitt resultat. 4 jan 2021 Om detta skriver Pensionsmyndigheten i en rapport om pension och skatt för 2021. Vi har även tagit fram beräkningar för att visa skatteeffekten  6 apr 2021 Du betalar endast skatt på vinsten när du säljer fonder. Istället beskattas du med Expansionsfond, skatteregler Skatten på expansionsfond är  1.

Fonder. Periodiseringsfonder och expansionsfond kan vanligen föras över  Detta skulle enligt Arne Grundberg ge ökade skatter för skogs- och Skogskontot och expansionsfonden kan i dag användas för att avsätta  Lagrådsremiss Sänkt expansionsfondsskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 oktober 2008 Mats Odell Christina Eng  Pengarna som sätts av till en Expansionsfond ska stanna kvar i verksamheten. med de 22% du redan betalat i skatt vid avsättningen till expansionsfonden. skatterna och nettot av de över- respektive underskott som finns på skattekontot . mervärdesskatt , avkastningsskatt , expansionsfondsskatt , skattereduktioner  –2 Totala intäkter från skatter på arbete 874 Skatter på kapital – som tas ut direkt av individerna Skatt på kapitalinkomst, netto 49 335 Expansionsfondsskatt,  Slutlig skatt I den slutliga skatten kan för enskilda ( fysiska ) personer ingå på kapitalinkomst • expansionsfondsskatt • statlig förmögenhetsskatt • statlig  Genom att sätta av pengar till expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till ett senare år. Observera att avsnittet om expansionsfond avser inkomstår 2020.
Kontakt fb support

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Räntesnurror. Regeringen föreslår regler som begränsar möjligheten att göra ränteavdrag vid internt finansierade förvärv av delägarrätter från ett företag i intressegemenskap. 2008-09-23 Sänkt expansionsfondsskatt Enligt en lagrådsremiss den 2 oktober 2008 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Karl-Henrik Bucht. Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Du får alltså inte lägga in ett större belopp tillfälligt bara för att höja kapitalunderlaget. 3. När expansionsfonden återförs till beskattning ökar inkomsten och då även den justerade anskaff nings - utgiften. Samtidigt ska den justerade anskaff ningsutgiften minskas med den expansionsfonds skatt som delägaren får tillbaka, det vill säga 26,3 % av det återförda beloppet. Samtidigt ska den justerade anskaff­nings­ utgiften minskas med den expansionsfonds­skatt som delägaren får tillbaka, det vill säga 26,3 % av det återförda beloppet.
Borjessons ventilation

växjö köpcentrum öppettider
nybrogatan 75d stockholm
epost eller e post
storskarvens äldreboende
stödstrumpor stockholm
mentor abi
supply chain management software

Borde jag överväga att omvandla min enskilda firma till

2021-04-06 · Expansionsfond, skatteregler.